1.5-30T/D氢液化装置
 
1、小型及中型氢液化装置
  • 技术原理:
         采用氦逆布雷顿循环制冷原理
         正-仲氢连续转化技术
  • 装置规模:2.5吨级以下氦制冷循环氢液化装置
  • 氢液化能力:
         200-2500 Kg/D
         氢气纯度≥99.999%,仲氢含量≥95%


 


中科富海1.5T/D氢液化装置


1.5T/D氢液化装置流程图
 
2、大型氢液化装置
  • 技术原理:
         采用氢气制冷循环制冷原理
         高速重载氢气透平膨胀机技术
         高效正仲氢转化及换热一体化技术
         大型卧式真空绝热冷箱技术
  • 装置规模:5-30吨级氢液化装置
  • 氢液化能力:5-100T/D

中科富海5t/day氢液化装置
 

5T/D氢液置流程图

© 京ICP备17020974号-1 北京中科富海低温科技有限公司 版权所有
友情链接:氢气压力传感器 电磁流量计 超声波流量计 wika压力表 罗斯蒙特 森纳士